FRAMING THE TRANSITIONFRAMING THE TRANSITIONေျပာင္းလဲျခင္းျပဳတင္းေပါက္

FRAMING THE TRANSITION

Twelve Burmese photographers ‘frame’ the transition in Myanmar: addressing some of the burning issues confronting their country during this historic period.

PRESENTING

Leahcim Du
The Jade Mine
Hpa Kant, Kachin State

Pyay Kyaw Myint
The Muslim Free Hospital
Yangon, Yangon Region

Thiha Lwin
Street Kids Hanging Out
Pyay, Bago Region

Pyay Kyaw Aung
Country Girl – Factory Girl
Ayeyarwaddy and Yangon Region

Nai Hong Sar Ramonya
The Long Walk To School
Bago Region

Thet Htoo
Fight For Food
Pegu Mountains, Yangon and Bago Region

Shin Myint Mo
The Secret My Village Women Share
Border Villages, Shan Region

Thurain Aung
My Globalization Generation
Yangon, Yangon Region

Bo
My Land Is Not My Land
Magway Division

YuYu Myint Than
Unbroken Friendship
Meiktila, Mandalay Region

Rita Khin
Pride
Mandalay, Bago and Yangon Region

Letyar Tun
Seeking Transitional Justice
Myanmar Multiple Regions

——————————————————————-
DATES AND VENUES

Institut Français de Birmanie
Friday October 23, 6 PM Opening Event
Photography presentations and live music
No 340, Pyay Road – Sanchaung Township

Myanmar Deitta Gallery
October 24 Opening Reception
October 27 – November 14 Photography Exhibit
No 49, 44th Street, Botahtaung tsp- Downtown
——————————————————————

FRAMING THE TRANSITION is a ZINdoc PRODUCTION
In collaboration with

• The Human Rights Fund of The Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands
• The Embassy of The Kingdom of The Netherlands in Myanmar
• Myanmar Deitta Gallery
• Institut Français de Birmanie

FRAMING THE TRANSITION

Twelve Burmese photographers ‘frame’ the transition in Myanmar: addressing some of the burning issues confronting their country during this historic period.

PRESENTING

Leahcim Du
The Jade Mine
Hpa Kant, Kachin State

Pyay Kyaw Myint
The Muslim Free Hospital
Yangon, Yangon Region

Thiha Lwin
Street Kids Hanging Out
Pyay, Bago Region

Pyay Kyaw Aung
Country Girl – Factory Girl
Ayeyarwaddy and Yangon Region

Nai Hong Sar Ramonya
The Long Walk To School
Bago Region

Thet Htoo
Fight For Food
Pegu Mountains, Yangon and Bago Region

Shin Myint Mo
The Secret My Village Women Share
Border Villages, Shan Region

Thurain Aung
My Globalization Generation
Yangon, Yangon Region

Bo
My Land Is Not My Land
Magway Division

YuYu Myint Than
Unbroken Friendship
Meiktila, Mandalay Region

Rita Khin
Pride
Mandalay, Bago and Yangon Region

Letyar Tun
Seeking Transitional Justice
Myanmar Multiple Regions

——————————————————————-
DATES AND VENUES

Institut Français de Birmanie
Friday October 23, 6 PM Opening Event
Photography presentations and live music
No 340, Pyay Road – Sanchaung Township

Myanmar Deitta Gallery
October 24 Opening Reception
October 27 – November 14 Photography Exhibit
No 49, 44th Street, Botahtaung tsp- Downtown
——————————————————————

FRAMING THE TRANSITION is a ZINdoc PRODUCTION
In collaboration with
• The Human Rights Fund of The Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands
• The Embassy of The Kingdom of The Netherlands in Myanmar
• Myanmar Deitta Gallery
• Institut Français de Birmanie

ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳတင္းေပါက္

ျမန္မာ့ သမိုုင္းဝင္အေျပာင္းအလဲကိုုျမန္မာဓါတ္ပံုုဆရာ ၁၂ ေယာက္ ကပံုုေဖာ္ခဲ့ပါၿပီ။ သမိုုင္းဝင္အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္း သူတိုု ့
ရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့ အပူတျပင္း လူ ့အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာကိစၥအခ်ိဳ ့ ကိုုလည္းတင္ျပထားပါတယ္။ မွတ္တမး္တင္ဓါတ္ပံုဆရာမ်ားမွာ

Leahcim Du
The Jade Mine
Hpa Kant, Kachin State

Pyay Kyaw Myint
The Muslim Free Hospital
Yangon, Yangon Region

Thiha Lwin
Street Kids Hanging Out
Pyay, Bago Region

Pyay Kyaw Aung
Country Girl – Factory Girl
Ayeyarwaddy and Yangon Region

Nai Hong Sar Ramonya
The Long Walk To School
Bago Region

Thet Htoo
Fight For Food
Pegu Mountains, Yangon and Bago Region

Shin Myint Mo
The Secret My Village Women Share
Border Villages, Shan Region

Thurain Aung
My Globalization Generation
Yangon, Yangon Region

Bo
My Land Is Not My Land
Magway Division

YuYu Myint Than
Unbroken Friendship
Meiktila, Mandalay Region

Rita Khin
Pride
Mandalay, Bago and Yangon Region

Letyar Tun
Seeking Transitional Justice
Myanmar Multiple Regions

——————————

ေန႔ရက္ ႏွင့္ ေနရာ

ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွဳဌာန
ေအာက္တိုဘာ ၂၃ (ေသာျကာ)
ညေန၆နာရီတြင္ ပြဲစတင္ျပီး ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳတင္းေပါက္မွ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားကို ျပသျခင္းႏွင့္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖျခင္း
အမွတ္ ၃၄၀ ၊ ျပည္လမ္း ၊စမ္းေခ်ာင္း (မဟာျမိုင္ေဆးခန္းအနီး)

ျမန္မာဒိဌ ဓါတ္ပံုျပခန္း
ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဓါတ္ပံုျပပြဲ ဖြင့္ပြဲကို စတင္ျပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ရက္ေန႔ အထိျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာဒိဌ ဓါတ္ပံုျပခန္း
အမွတ္ ၄၉၊၄၄လမး္(ေအာက္ဘေလာက္)၊ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႔နယ္။

—————————
ဤေျပာင္းလဲျခင္းျပဳတင္းေပါက္ ပေရာဂ်က္ကို ZINdoc PRODUCTION မွ ဦးေဆာင္ျပီး

နယ္သာလန္နိုင္ငံျခားေရးရာ ဝန္ျကီးဌာန၏ လူ႔အခြင့္အေရး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ ၊ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ နယ္သာလန္ သံရံုး၊ ျမန္မာဒိဌ ျပခန္း ႏွင့္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွဳ ဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းတင္ဆက္သည္။

Author: IFB

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *